Działalność konkurencyjna członka zarządu

  • Czy działalność konkurencyjna członka zarządu jest dozwolona?
  • Czy członkowie zarządu i partnerzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo prowadzić działalność konkurencyjną?
  • Kto decyduje o zezwoleniu na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu, który jest również partnerem?
  • Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członka zarządu?

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków zarządu spółki

Przepisy wprowadzają zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członków zarządu, którzy mogliby wykorzystać swoje stanowisko w spółce do nieuczciwej konkurencji. Zakaz konkurencji, określony w Kodeksie spółek handlowych, jest szeroko rozumiany i dotyczy nie tylko pełnienia funkcji członka organu w spółce kapitałowej (np. spółce z o.o. i spółce akcyjnej), ale także uczestnictwa jako partner w spółce osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej), a nawet podejmowania konkurencyjnych interesów. Innymi słowy, członek zarządu nie może prowadzić działalności biznesowej o identycznym zakresie jak spółka.

Odwołanie za prowadzenie działalności konkurencyjnej członka zarządu

W przypadku naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członka zarządu, istnieje możliwość zawieszenia go lub odwołania z pełnionej funkcji. Ponadto, spółka ma prawo dochodzić odszkodowania od członka zarządu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za działalność konkurencyjną członka zarządu

Obowiązujące przepisy prawa nie określają ustalonej kary za naruszenie zakazu konkurencji. Konieczne jest wystąpienie szkody, która będzie oceniana, a na tej podstawie spółka może żądać odpowiedniego odszkodowania.

Odpowiedzialność karna za działalność konkurencyjną członka zarządu

Członek zarządu podejmujący działalność konkurencyjną może ponosić odpowiedzialność zarówno na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak i przepisów prawa karnego. W przypadku nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, które skutkują powstaniem szkody przekraczającej 200 000,00 złotych lub nawet powodują ryzyko takiej szkody, członek zarządu może popełnić przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilno.

Działalność konkurencyjna członka zarządu – więcej informacji

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, odwiedź naszą główną stronę internetową: https://pla.partners/dzialalnosc-konkurencyjna-czlonkow-zarzadu/ .

Więcej informacji o nieuczciwej konkurencji ze strony byłych pracowników i współpracowników znajdziesz tutaj (kliknij).

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.