Nieuczciwa konkurencja pracowników i współpracowników

W tym artykule odkryjesz:

 • W jakiej postaci nieuczciwa konkurencja pracowników i współpracowników występuje najcześciej?
 • Czy istnieje sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia tych działań?

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji pracownika, współpracownika?

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie sprzeczne z prawem lub zasadami etycznymi, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przykłady takich czynów obejmują:

 • ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • zachęcanie do niewykonania umowy lub jej rozwiązania,
 • pomawianie lub nieuczciwe reklamowanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • nieuczciwa lub zabroniona reklama.

Wymienione przykłady czynów nieuczciwej konkurencji stanowią tylko pewne przykłady, ponieważ niemożliwe jest wymienienie wszystkich zachowań, które mogą być uznane za nieuczciwą konkurencję i które należy zwalczać.

Naruszenie zakazu konkurencji przez pracowników

Byli pracownicy i współpracownicy, a czasami także osoby nadal działające wewnątrz danej organizacji, mogą być źródłem nieuczciwej konkurencji. Przykłady działań (byłych) pracowników/współpracowników, które mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, obejmują:

 • rekrutowanie pracowników z innych firm (podkradanie pracowników),
 • rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o byłym pracodawcy na rzecz innego podmiotu, dla którego świadczy się usługi,
 • nakłanianie klientów/kontrahentów do rozwiązania umowy z firmą lub nieprzestrzegania umowy,
 • naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją pracowników?

Ważne jest wprowadzenie do umów z pracownikami i współpracownikami odpowiednich klauzul lub osobnych porozumień dotyczących zakazu konkurencji oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nieuczciwa konkurencja pracownika – co grozi?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, osoba, która ujawnia informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa innej osobie lub wykorzystuje ją w swojej działalności gospodarczej wbrew obowiązkowi wobec przedsiębiorcy i powoduje poważne szkody, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Nieuczciwa konkurencja pracowników – informacje

Jeśli Twoja firma padnie ofiarą nieuczciwej konkurencji, dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: https://pla.partners/czyny-nieuczciwej-konkurencji/ .

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.