Nowe prawa organu podatkowego, znacznie droższe i terminowe interpretacje podatkowe, surowsza odpowiedzialność za podatki

Szykują się zmiany w podatkach w 2023 r. Ministerstwo finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej.

Jakie zmiany w podatkach zostaną dokonane w 2023 r.? Co jest przedmiotem konsultacji?

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany m.in. Ordynacji podatkowej i niektóre inne ustawy.

Interpretacje podatkowe: droższe i z konkretnym „terminem ważności”

W zakresie interpretacji indywidualnych projekt zmian przewiduje m.in.:

  • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
  • podniesienia opłaty za wydanie interpretacji.

Interpretacja indywidualna oraz jej zmiana będą ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obecnie podlega opłacie w kwocie 40 zł. Po zmianach wniosek będzie podlegał opłacie nieprzekraczającej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę! Tylko dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wniosek będzie podlegał opłacie nieprzekraczającej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Większy nacisk na czynności sprawdzające

Projekt zmian przewiduje rozszerzenie uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających.

Blokady rachunków

Projekt zmian przewiduje rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków.

Podatki przedawnią się później

Zmiany przewidują m.in. wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Będzie łatwiej o odpowiedzialność podatkową członka zarządu

W zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek zmiany przewidują wprowadzenie tzw. „kaskadowej:odpowiedzialności podatkowej członków zarządu w:

  • spółkach z o.o. spółkach komandytowych,
  • spółkach z o.o. S.K.A.

Projekt zmian przewiduje ponadto możliwość wymierzenia członkom zarządu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej, która uległa likwidacji jeszcze przed wydaniem decyzji podatkowej.

Konsultacje potrwają do 31 sierpnia 2023 r.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.