Fundacja rodzinna umożliwia uniknięcie podatku od wyjścia (tzw. exit tax)

Zapłać podatek przy wyprowadzce z Polski

Jeśli polski podatnik decyduje się na przeprowadzkę lub przeniesienie swoich aktywów majątkowych do innego kraju, może być zobligowany do zapłacenia tzw. exit tax, czyli podatku od wyjścia. Podatek ten został wprowadzony w 2019 roku i odnosi się do niezrealizowanych zysków w postaci wartości określonych posiadanych aktywów. Jest to podatek od hipotetycznego zysku nakładany m.in. w sytuacji wyprowadzki z Polski – pomimo braku faktycznego zbycia majątku. Przepisy dotyczące tego podatku od samego początku były krytykowane. Jednak okazuje się, że istnieje sposób na uniknięcie tego dodatkowego obciążenia – należy założyć fundację rodzinną.

Polska traci prawo do opodatkowania? I tak zapłacisz zanim wyjedziesz

Exit tax dotyczy głównie transferu majątku poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje, że Polska traci w całości lub częściowo prawo do opodatkowania dochodów z zbycia tego majątku. Exit tax to podatek od hipotetycznego zysku. Konieczność zapłacenia tego podatku występuje między innymi w przypadku zmiany miejsca rezydencji podatkowej przez polskiego podatnika, który najpierw podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a następnie przenosi swoje miejsce zamieszkania do innego państwa. Exit tax jest wymagany, jeśli łączna wartość rynkowa przenoszonego majątku przekracza 4 miliony złotych. Stawka tego kontrowersyjnego podatku wynosi zasadniczo 19%.

W Polsce krócej niż 183 dni w trakcie roku? Exit tax

Zmiana miejsca rezydencji podatkowej, czyli na przykład pobyt w innym kraju dłuższy niż 183 dni, często prowadzi do ryzyka opodatkowania posiadanego majątku podatkiem exit tax. Eksperci zwracają uwagę na istotny problem – obowiązek podatkowy materializuje się również w sytuacji, gdy dochód z zysku kapitałowego nie zostanie zrealizowany.]

Rozwiązanie: najpierw majątek do fundacji, później wyprowadzka

Okazuje się jednak, że założenie fundacji rodzinnej może skutecznie wyeliminować to ryzyko bez konieczności przenoszenia aktywów za granicę. Przeniesienie majątku do fundacji przez podatnika przed zmianą miejsca rezydencji może stanowić legalny sposób uniknięcia podatku.

Poczytaj więcej:

Zapraszamy na stronę naszej kancelarii: www.pla.partners

Film o polskiej fundacji rodzinnej

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.