Jak zabezpieczyć majątek prywatny?

Przeczytasz w 4 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • kiedy majątek prywatny jest zagrożony,
  • na co uważać planując zabezpieczenie majątku.

Dla kogo zabezpieczenie majątku prywatnego?

Każdy. Prawo daje możliwości, dzięki którym można ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania związane z życiem firmy. Nie zawsze można z tych możliwości skorzystać, ale na pewno warto się nimi zainteresować.

Zatem nie tylko wspólnik, ale również (jeśli nie przede wszystkim) kadra zarządzająca powinna poznać obszary i zjawiska rodzące odpowiedzialność, a następnie metody prewencji i radzenia sobie w kryzysie.


Jak wygląda odpowiedzialność w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pełna odpowiedzialność. Przedsiębiorca odpowiada majątkiem firmowym i prywatnym.


Jak wygląda odpowiedzialność w spółce cywilnej?

Sytuacja wspólników spółek cywilnych jest analogiczna do przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspólników tych obowiązuje pełna odpowiedzialność za zobowiązania, w tym majątkiem prywatnym. Co więcej, odpowiedzialność ta dotyczy wszelkich zobowiązań firmowych, nawet tych zaciąganych przez drugiego wspólnika. Przed zobowiązaniami tymi nie chroni również żaden zapis umowy spółki cywilnej na temat sposobu uczestnictwa w stratach. Każdy wierzyciel może bowiem zwrócić się do dowolnego wspólnika o zaspokojenie nawet całego długu. Dopiero do wspólników będzie należeć rozliczenie się między sobą.


Jak wygląda odpowiedzialność w spółce jawnej?

Wspólnicy spółek jawnych odpowiadają solidarnie i subsydiarnie ze spółką za jej zobowiązania. Oznacza to, że majątek prywatny wspólników spółki jawnej również jest zagrożony. W praktyce sprytny wierzyciel może do niego sięgnąć niemal tak szybko jak w przypadku spółki cywilnej.


Jak wygląda odpowiedzialność w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. tylko pozornie oznacza daleko ograniczoną odpowiedzialność. W praktyce w większości spółek z o.o. jej wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu. Natomiast członkowie zarządu odpowiadają solidarnie ze spółka za jej zobowiązania. Członkowie Ci wprawdzie mogą w określonych przypadkach zwolnić się z odpowiedzialności, ale jak pokazuje praktyka, gdy przychodzą rzeczywiste problemy ucieczka przed zobowiązaniami bywa trudna. W takiej sytuacji utrata majątku prywatnego jest realna.


Jak wygląda odpowiedzialność w spółce komandytowej?

W spółce komandytowej sytuacja jest bardziej skomplikowana. W spółce tej są dwie grupy wspólników. Pierwsza to komplementariusze. Wspólnicy Ci odpowiadają za zobowiązania spółki komandytowej solidarnie i subsydiarnie. W praktyce oznacza to, że sprytny wierzyciel dość szybko może położyć rękę na majątku prywatnym wspólnika. Druga grupa to komandytariusze. Ci w praktyce nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale za to nie mogą jej reprezentować.

W przypadku popularnych tzw. „spółek z o.o. spółek komandytowych” odpowiedzialność jest bardziej skomplikowana. Dotyczy bezpośrednio członków zarządu spółki będącej komplementariuszem. Jednak tę skomplikowaną teorię w praktyce możemy sprowadzić do następującego wniosku: odpowiedzialność spada na tych wspólników, którzy jednocześnie zajmują się reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki (czy to jako komplementariusz czy członek zarządu komplementariusza). Wystarczy, że członek zarządu spóźni się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i jego majątek prywatny jest realnie zagrożony.


Czy o odpowiedzialność powinni martwić się tylko wspólnicy czy również zarządzający?

Zarząd powinien martwić się o kwestie odpowiedzialności bardziej niż wspólnicy. O ile bowiem wspólnik może próbować schować się za formą prawną spółki, członek zarządu takiej możliwości nie ma. A jeśli jednocześnie nie jest nawet wspólnikiem biznesu, za który odpowiada, to czyż nie powinien być najbardziej zainteresowany ochroną własnej skóry?


Co można zrobić, aby zabezpieczenie majątku przed zobowiązaniami firmowymi było skuteczne?

Po pierwsze – odpowiednia forma prawna. Po drugie – przygotowanie regulacji, które stanowią przelanie na papier uzgodnień kto za co odpowiada. Po wtóre – egzekwowanie tych regulacji w praktyce, pilnowanie rachunkowości spółki. Dzięki tym i wielu innym sposobom można minimalizować przypadki odpowiedzialności za zobowiązania biznesowe majątkiem osobistym.


Czy założenie spółki wystarczy?

Pierwszym, dobrym krokiem na zabezpieczenie majątku prywatnego jest założenie spółki. Należy skupić się na odpowiednim doborze formy prawnej, a także właściciel strukturze spółki. Wszystko po to aby nie paść ofiarą pozornej ochrony. Następnie należy zadbać o regulacje wewnętrzne i umowy w spółce, dzięki którym stają się jasne kwestie odpowiedzialności oraz tego kogo w określonym zakresie ta odpowiedzialność obciąża.


Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki?

Odpowiedź pragmatyczna brzmi: gdy spóźnią się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Jak pokazuje praktyka – o spóźnienie takie nietrudno.


Czy w spółce można zabezpieczyć się regulaminami?

Tak, zdecydowanie. To drugi, po wyborze odpowiedniej formy prawnej, krok by zmaksymalizować zabezpieczenie majątku prywatnego właścicieli i zarządzających. Regulacje wewnętrzne mają nie tylko charakter ratunkowy przy ustalaniu odpowiedzialności, ale przede wszystkim mają wymiar prewencyjny, pozwalający na uniknięcie powstawania sytuacji, które mogą rodzić odpowiedzialność. Nic tak bowiem nie poprawia uwagi i ostrożności jak świadomość ponoszenia ryzyka.


Skontaktuj się z nami

Napisz do nas, a skontaktują się z Tobą eksperci, którzy pomogą Ci wybrać odpowiednie rozwiązania prawne pozwalające na zabezpieczenie majątku osobistego przed utratą.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.