Zakup auta firmowego w 2022 = pewna amortyzacja. Limit amortyzacji 100.000 w kolejnych latach?

Przeczytasz w minutę.

Od 2026 roku ograniczeniu ulega możliwość amortyzowania samochodów firmowych.


Kogo dotyczy zmiana

Zmiana dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT. W skrócie – dotyczy wszystkich firm.


Dlaczego limit amortyzacji pojazdu ulega zmniejszeniu?

Oficjalne uzasadnienie: nowe rozwiązania mają na celu określenie dla pojazdów niskoemisyjnych zasad korzystniejszej amortyzacji.

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczeniu będą podlegać odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego tylko wtedy, gdy jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Dotychczasowy limit wynoszący 150.000 zł zostanie obniżony.


Ile będzie wynosić limit amortyzacji pojazdu od 2026 roku?

Nowe limity będą wynosić:

225.000 zł – dla pojazdów elektrycznych,

150.000 zł – przy emisji CO2 mniejszej niż 50 g na kilometr,

100.000 zł – przy emisji CO2 większej niż 50 g na kilometr.


Dlaczego eksperci obawiają się o zakupy dokonane w 2023 roku i latach kolejnych?

Przepisy przejściowe do nowych regulacji budziły wątpliwości, co spowodowało obawy czy nowe ograniczenia nie będą mieć zastosowania do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 2026 roku od pojazdów zakupionych przed tą datą (przed 2026, np. w 2023 roku z pięcioletnią amortyzacją).

Finalnie tekst ustawy wskazuje, że do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podatnika przed dniem wejścia w życie stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (co jest dobrą wiadomością). W ocenie wielu ekspertów nie można jednak wykluczyć, że przed 2026 roku ten stan ulegnie zmianie.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.