Przepisy o ukrytej dywidendzie zostaną uchylone

Przeczytasz w 1 minutę.

Od kiedy miały obowiązywać przepisy o ukrytej dywidendzie?

Regulacje dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy”, mające wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. miały na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika (spółki), poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu.


Jak miały działać przepisy o ukrytej dywidendzie?

W świetle uchwalonych przepisów, które miały wejść w życie od 2023 r., w przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, podatnik nie miałby możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów (w wartości tego świadczenia).


Jakie koszty miały stanowić ukrytą dywidendę?

Przepisy przewidywały trzy kategorie kosztów uznawanych za ukrytą dywidendę, tj.:

1) gdy wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) gdy racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany (…), lub

3) gdy koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Dwie ostatnie przesłanki nie miałyby zastosowania, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę, byłaby niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości.


Przepisy o ukrytej dywidendzie będą uchylone zanim wejdą w życie

Mając na uwadze szereg wątpliwości jakie powodowały te przepisy oraz potencjalnie negatywny wpływ jakie mogłyby wywrzeć, projekt przewiduje uchylenie tych przepisów.

Zatem zanim wejdą w życie regulacje o ukrytej dywidendzie, to zostaną uchylone.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.