Minimalny podatek dochodowy najwcześniej od 2023 r. – pozytywne zmiany w przepisach podatkowych

Przeczytasz w minutę.

Minimalny podatek dochodowy – od kiedy wejście w życie?

Dla przypomnienia: z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została nowa forma opodatkowania tzw. minimalnym podatkiem dochodowym.


Kto ma płacić minimalny podatek dochodowy

Podatek ten skierowany jest do podatników, którzy w ramach działalności operacyjnej ponoszą stratę lub wykazują określony niski wskaźnik dochodowości (aktualnie jest to udział dochodów w przychodach w wysokości nieprzekraczającej 1%) – stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania (art. 24ca ustawy CIT).


Zawieszenie stosowania minimalnego podatku dochodowego

28 czerwca 2022 r. opublikowano projekt zmian szeregu przepisów podatkowych, w tym, jak zapowiadano, przepisów o opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym.

Projekt przewiduje zawieszenie stosowania przepisów o opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 38hb ustawy CIT).


Minimalny podatek dochodowy – zmiany

Zwolnienie z tego obowiązku na okres 1 roku nie wykluczyło wprowadzenia również zmian w konstrukcji samego rozwiązania.

Proponowane zmiany polegają m.in. na:

  • podwyższeniu, do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez dokonywanie określonych wyłączeń w ramach jego obliczania;
  • wprowadzeniu alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika;
  • wyłączeniu z tego podatku dodatkowo m.in.:

– podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników),

– podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.