Masz 30 dni, by przyznać się, że optymalizowałeś podatki

Na początek – co to jest schemat podatkowy?

Przez schemat podatkowy należy rozumieć (ujmując kolokwialnie) każde zdarzenie dotyczące podatnika, które ma (lub może mieć!) wpływ na powstanie lub niepowstanie podatku.

Krótko mówiąc: jest to bardzo szeroka definicja. Każde działanie, które ma na celu (lub może mieć na celu) obniżenie opodatkowania lub jego odrodzenie może być schematem podatkowym.

Czy zawsze, gdy jest korzyść podatkowa trzeba zgłaszać schemat?

Nie zawsze, gdy mamy do czynienia z korzyścią podatkową należy zgłaszać schemat podatkowy. Najczęściej jednak jest to konieczne. Próba odpowiedzi w tej krótkiej publikacji na pytanie „kiedy należy zgłaszać schematy podatkowe” byłaby karkołomna z uwagi na ekstremalnie skomplikowany i jednocześnie niejasny charakter przepisów.

Jeśli „robiłeś coś z podatkami” u siebie w firmie (aby zapłacić mniej lub później) albo dokonałeś jakiejkolwiek transakcji, co do której masz wątpliwości czy nie stanowi schematu podatkowego – skontaktuj się z nami, pomożemy. Poniżej w międzyczasie przeczytasz przykłady zdarzeń, które mogą okazać się schematami podatkowymi.

Przykłady schematów podatkowych

Przykładowe działania, które mogą rodzić schematy podatkowe, które należy zaraportować:

 • przekształcenia, podziały, łączenia, aporty,
 • wniesienie wkładu do spółki z agio,
 • wypłata dywidendyodsetek, należności licencyjnych do podmiotu powiązanego,
 • ustalanie wynagrodzenia (pod różnym tytułem) dla udziałowca spółki, wynagrodzenie zarządu, wynagrodzenie za usługi, powtarzalne świadczenia niepieniężne,
 • zapłata wynagrodzenia za usługi niematerialne do podmiotu powiązanego,
 • leasing zwrotny,
 • sprzedaż dokonywana w sposób pozwalający na obniżenie podstawy opodatkowania VAT,
 • operacje na znakach towarowych.

Należy podkreślić, że w powyższych przypadkach często dochodzi do zaistnienia schematów podatkowych, ale nie dzieje się tak w każdym przypadku zawsze. Każde uzgodnienie wymaga indywidualnej analizy. Możemy spodziewać się jednak tego, jaką tendencję może mieć organ dokonujący takiej analizy w przypadkach wątpliwych.

Czy schemat podatkowy = niedozwolona optymalizacja podatkowa?

Konieczność zgłoszenia schematu podatkowego nie oznacza automatycznie przyznania nielegalnej optymalizacji podatkowej. Jednakże warto pamiętać, że samo niezgłoszenie schematu podlega karze. Kary są surowe i mogą sięgać 720 stawek dziennych, co w roku 2023 przekłada się na maksymalną grzywnę w wysokości około 34 milionów złotych. W przypadku niepewności, lepiej zgłosić raport MDR. Nie ma sankcji za nadmiarowe zgłoszenie raportu.

Raportowanie na nowo od lipca!

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada, że od 1 lipca 2023 roku zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał w Polsce od 16 maja 2022 roku. Przed tą datą obowiązywał stan epidemii (od 2020 r.). Zniesienie tego stanu będzie miało różne konsekwencje, w tym to, że terminy raportowania krajowych schematów podatkowych nie będą już zawieszone. To z kolei oznacza, że będzie istniał obowiązek zgłoszenia wszystkich takich schematów, które powstały od 2020 r.

Jeśli ktoś Cię uprzedzi z raportem, może ujawnić, że Ty nie zaraportowałeś!

Jak już wiesz, terminy MDR (raportowania krajowych schematów podatkowych) były zawieszone do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że po upływie 30 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego (czyli od 1 sierpnia 2023 roku) terminy na raportowanie schematów podatkowych zostaną przywrócone.

Po przywróceniu tych terminów:

 • korzystający (np. przedsiębiorcy),
 • promotorzy (np. księgowi, doradcy podatkowiprawnicy) oraz
 • wspomagający (np. księgowipracownicywspółpracownicy),

którzy mają obowiązek raportowy, będą musiały dokonać raportowania w standardowym terminie określonym przez przepisy Ordynacji podatkowej, czyli zazwyczaj w terminie 30 dni (w tym wypadku – do 30 sierpnia 2023 roku).

Zapomnisz zaraportować = masz problem

Jeśli schemat podatkowy zaraportuje np. księgowy, a korzystający przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku, organy będą dysponować informacjami o schemacie (z raportu księgowego), jak również o naruszeniu obowiązku raportowego przez przedsiębiorcę (wskazanego w raporcie). Z tego powodu warto zrobić dokładny rachunek sumienia – czy nie skorzystałeś na jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej w ostatnich trzech latach?

Pomagamy w raportowaniu MDR

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w sprawie raportowania MDR, skontaktuj się z naszą kancelarią: www.pla.partners/kontakt/

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.